Fransiya va O`zbekiston o`rtasida imzolangan ikki tomonlama shartnoma va bitimlar ro`yxati

29.02.1992. Fransiya Respublikasi va O`zbekiston Respublikasi o`rtasida diplomatik munosabatlar o`rnatish to`g`risida Bayonnoma

27.10.1993. Fransiya Respublikasi va O`zbekiston Respublikasi o`rtasida do`stlik va hamkorlik to`g`risida Shartnoma

27.10.1993. Fransiya Respublikasi Hukumati va O`zbekiston Respublikasi Hukumati o`rtasida sarmoyalarni o`zaro rag`batlantirish va himoyalash to`g`risida Bitim

26.04.1994. Fransiya Respublikasi Hukumati va O`zbekiston Respublikasi Hukumati o`rtasida harakat erkinligi to`g`risida Bitim

26.04.1994. Fransiya Respublikasi Hukumati va O`zbekiston Respublikasi Hukumati o`rtasida Tashqi ishlar vazirliklari o`rtasidagi hamkorlikka oid Bitim

22.04.1996. Fransiya Respublikasi Hukumati va O`zbekiston Respublikasi Hukumati o`rtasida ikki yoqlama soliqqa tortishning oldini olish hamda daromad va boylik soliqlarini to`lashdan bosh tortishni bartaraf etish to`g`risida Konvensiya

Yuqorida keltirilgan shartnomalar to`g`risida batafsil ma’lumot Fransiya Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan.

publie le 03/06/2011

hautdepage